Nytt medlemssystem

Vi har fått nytt medlemssystem for medlemsregistrering. Dette betyr at dere som er «gamle medlemmer» må logge dere inn for å lage bruker og opprette ny avtale giro. Husk at dere sier opp den gamle avtalegiroen i banken. Det har vi ikke mulighet til å gjøre. 

Nye medlemmer må trykke på «Bli medlem»-

 link til veiledning  https://www.idrettsforbundet.no/digital/klubbadmin/medlem/innmelding/