Årsmøte Solør Taekwondo

Det innkalles til årsmøte i Solør TaeKwonDo klubb 

Tid: 08.06.21 kl. 19.00 

Sted: Viktoria hotell, Flisa 

Agenda: Viser til tidligere innkallinger.