Årsmøte Solør TaeKwonDo 2021

Det innkalles til årsmøte i Solør TaeKwonDo klubb

Tid: 23.03.21 kl. 18.00

Sted: Viktoria hotell, Flisa

Agenda i henhold til klubbens vedtekter.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 16.03.21

MØTET ER AVLYST GRUNNET CORONASITUASJONEN.