Årsmøte 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Solør Taekwondo klubb

Årsmøtet avholdes den 31.mars 2020 kl.18.00 på Victoria hotell Flisa.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20.mars 2020. Saker sendes på mail til leder@solortkd.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden www.solortkd.no  og på Facebook gruppen til klubben.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Solør Taekwondo i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Solør Taekwondo klubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm, se Solør Taekwondo`s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Lena M.Henriksen kontaktes på 95945990 eller på mail leder@solortkd.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret